Revize elektroinstalace: její význam a jak často ji provádět


Dostavili jste si právě svůj dům snů nebo se stěhujete do nového bytu? Před samotným nastěhováním je nutné a rozumné, provést revizi elektro instalace a elektrorozvodů. Touto prvotní kontrolou ale pravidelné prohlídky rozhodně nekončí. Jak často si k sobě domů zvát odborníky na revize elektro a na čem frekvence mezi jednotlivými prohlídkami záleží?

Kolaudace nového objektu

Jak již byl nastíněno v úvodu, první revize elektro zařízení, instalace a rozvodů probíhá před samotným nastěhováním v rámci kolaudace. Pravidelná revize elektroinstalace se následně provádí podle normy ČSN 33 1500. Frekvence jednotlivých kontrol se odvíjí podle toho, kde je elektroinstalace umístěná.

Kontroly podle prostředí

Následující lhůty kontrol se uplatňují na elektrorozvody do 1000 V. Základní prohlídka je prováděna jednou za pět let. Výjimky se ovšem vztahují na netradiční druhy prostředí. Kupříkladu revize elektra, které se nachází ve studeném, vlhkém či horkém prostředí, musí být prováděna jednou za tři roky. V mokrém prostředí se interval jednotlivých prohlídek dokonce zvyšuje a musí být prováděny jednou ročně. S častějšími kontrolami je nutné počítat také v prostředí, ve kterém se vyskytují škůdci, v prašném prostředí nebo venku.

Mimořádné revize ve specifických případech

Kromě povinné revize při kolaudaci, je důležité provést prohlídku také po libovolné úpravě elektroinstalace. Mimořádnou kontrolu si můžete objednat také v případech, kdy si chcete ověřit stav elektroinstalace a ujistit se, že je v pořádku a funkceschopná.

Rovněž nezapomínejte na pravidelné revize elektrospotřebičů a velmi často opomíjené revize hromosvodů. Díky pravidelným kontrolám se totiž odhalí případné vady a nedostatky a budou se moci nechat opravit.

- Komerční sdělení-magazín

Mohlo by vás zajímat

- Komerční sdělení-PR články
- Komerční sdělení-magazín
- Komerční sdělení-magazín

Doporučené články z rubriky

- Komerční sdělení-aktuality